Præg Årskonferencen 2017

Det er nu et par uger siden, at FSTA’s Årskonference 2016 fandt sted i Kolding med et rekordhøjt deltagerantal.

FSTA’s bestyrelse begynder allerede nu at planlægge indholdet til næste års konference.

Det er vigtigt for os, at foredragene bidrager med ny og relevant viden inden for både drift og byggeri på hospitalsområdet.

I år fik vi talt med mange deltagere, som havde gode forslag til mulige foredragsemner i 2017. Det er vigtigt for bestyrelsen, at FSTA’s medlemmer har indflydelse på den vidensdeling, der finder sted i foreningen og på Årskonferencen.

Derfor opfordrer vi nu alle vores medlemmer og andre med interesse i FSTA’s Årskonference til at bidrage med ønsker til, hvilke foredrag der bør være næste år.

Kom med forslag

Hvis du har forslag til, hvilke foredragsemner eller foredragsholdere der kunne være fagligt interessante, må du meget gerne sende en mail herom til info@192.168.1.6/fsta senest den 1. december 2016.

I mailen må du meget gerne skrive forslaget til en arbejdstitel, et par linjer om hvad foredraget kunne omhandle, og hvorfor det er relevant for FSTA at sætte fokus på netop dette emne. Hvis du også har et bud på, hvem der kunne være en god foredragsholder til netop dette foredrag, må du meget gerne give din mening til kende.

Det behøver ikke at være en fyldestgørende beskrivelse af foredragets indhold – overordnede tematikker er også velkomne.

I løbet af december gennemgår FSTA’s bestyrelse de indkomne forslag og forsøger at gruppere disse efter temaer. Her ser vi bl.a. på, om der er emner, som med fordel kan kombineres. Herefter begynder vi at fastsætte et program og lave aftaler med relevante foredragsholdere.

Har du deltaget i foredragene på Årskonferencen tidligere eller i år, har du helt sikkert en holdning til, hvad du savner eller kunne tænke dig mere af. Vi sætter stor pris på, at du vil dele den med os, så vi igen i 2017 kan lave et program, der favner bredt og får endnu flere med interesse for hospitalsdrift til at deltage.