Tak for stort fremmøde

Traditionen tro indledte FSTA Årskonferencen med den syvende ordinære generalforsamling den 22. oktober 2018.

71 personer deltog i generalforsamlingen, og heraf var 37 personer stemmeberettigede.

”Det er dejligt at opleve, at så mange dukker op til vores generalforsamling og interesserer sig for, hvordan det går i foreningen,” siger Kaj Hyldgaard, bestyrelsesformand i FSTA.

Fokus på vidensdeling og medlemsengagement
I sin formandsberetning lagde Kaj Hyldgaard vægt på, at FSTA konstant udvikler sig og samtidig holder fast i kerneformålet om vidensdeling. Det sker i de seks fagnetværk, på temadage som bl.a. i januar om BIM og data management og på den årlige konference.

Kaj Hyldgaard kunne også fortælle, at bestyrelsen i FSTA arbejder på at opstarte flere fagnetværk med fokus på BIM, sikring af bygninger (ADK og TVO), energi, varmegenvinding, passiv varme, køling og brand.

Bestyrelsesformanden opfordrede i sin beretning FSTA’s medlemmer til at komme med forslag til indlæg på næste års konference, temadage, nye fagnetværk, gå-hjem-møder og andre faglige arrangementer og tiltag, som kan være med til at løfte sygehusbyggeri og højne teknisk hospitalsdrift. Har du idéer eller ønsker hertil, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

På FSTA’s hjemmeside kan medlemmer og andre interesserede følge med i de mange fagnetværk, læse nyheder fra foreningen, finde vigtige vejledninger om drift og teknik på hospitalerne og holde sig orienteret om både interne og eksterne arrangementer  i branchen.

Vidensdeling er vigtig hele året. Derfor opfordres alle medlemmer til at byde ind med faglige artikler til både hjemmesiden og FSTA’s fagblad ’Hospital Drift & Arkitektur’. Artikler til hjemmesiden kan sendes til bestyrelsen, mens artikler til fagbladet kan sendes til redaktør John Vabø.

FSTA er en del af et nordisk samarbejde med Norge og Finland, ligesom foreningen er med i det internationale (IFHE) og europæiske forum (IFHE-EU), der forener de nationale sammenslutninger af teknisk sygehusdrift. Kaj Hyldgaard kunne fortælle, at det var en kæmpe fornøjelse at deltage på konferencen i Australien i starten af oktober, hvor to danske FSTA-medlemmer var blevet udvalgt som nogle af de få foredragsholdere fra hele verden. Bestyrelsesformanden kunne desuden fortælle, at den næste europæiske konference afholdes i Manchester i 2019, hvor FSTA’s medlemmer opfordres til at deltage. Her vil en eventuelt europæisk uddannelse for ledelsen af tekniske afdelinger blive drøftet.

Samme bestyrelse fortsætter
Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, der var på valg i år, var villige til at fortsætte arbejdet i FSTA’s bestyrelse. Der var ikke øvrige medlemmer af FSTA, som stillede op til en bestyrelsespost, og derfor er bestyrelsen uændret.

FSTA’s bestyrelse konstituerede sig den 22. oktober 2018 og består af formand Kaj Hyldgaard, næstformand og kasserer Mogens Thrane, Claus Niehburg Bernthsen, Jørgen Lindegaard, Finn Sørensen, Michael Møller, Thorkil Vandborg samt de to bestyrelsessuppleanter Svend Christiansen og Steffen Carl Jacobsen.

Se billeder af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og find deres kontaktoplysninger.

Læs referatet fra FSTA’s generalforsamling den 22. oktober 2018.