Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Projektperiode: 2010-2021

Budget: 1.264,2 mio. kr.

Nuværende fase: 5, Udbud og kontrakt

Beskrivelse af projektet: Byggeriet er en udbygning og renovering af Aabenraa Sygehus, som bliver til et akutsygehus med et optageområde på 230.000 indbyggere. Sygehus Sønderjylland arbejder ud fra strategiplanen “Kvalitet Døgnet Rundt”, hvor målet er, at sygehuset i alle sammenhænge leverer kvalitet døgnet rund. Det betyder, at patienten døgnet rundt kan regne med at blive mødt af relevante specialister. Og at diagnosticering og behandling har samme høje kvalitet døgnet rundt. Planen er opdelt i fire delstrategier: 1) tilfredse patienter, 2) kreativ udvikling, 3) sund økonomi og 4) gode medarbejdere.

Kontaktperson: Projektchef Jens Erik Beuchert; jens.erik.beuchert@rsyd.dk

Kommende udbud: Fremskudt delprojekt vedr. komplettering af foyer/restaurant forventes i entreprenørudbud i april/maj 2014.

Finansieres af: Kvalitetsfonden og Region Syddanmark

Rådgivere: C.F. Møller (udarbejdelse af generalplan). Totalrådgivere for Fase 1: Creo Arkitekter og Aarhus Arkitekterne. Underrådgivere: Alectia, Søren Jensen, Balslev og Oluf Jørgensen. Totalrådgivere for Fase 2: COWI. Underrådgivere: Friis og Moltke, Ravn Arkitektur, Møller og Grønborg.

Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden: Endeligt tilsagn og godkendt udbetalingsanmodning

Læs mere her