To nye fagnetværk er nu i gang

Kritiske forsyninger hospitaler

I starten af marts 2018 er FSTA’s nye fagnetværk om commissioning i sygehusbyggeri skudt i gang, hvor 17 deltagere var med til opstartsmødet, der blev holdt på Nyt OUH.

Her var der bl.a. oplæg om en commissioning case fra Region Hovedstaden og BR18.

Fagnetværket skal fremover udveksle erfaringer og etablere en Cx-sygehus værktøjskasse for paradigmer.

Du kan her finde materialer fra mødet og blive klogere på fagnetværket om commissioning.

Kritiske forsyninger på hospitalerne
På torsdag den 12. april 2018 finder det første møde sted i endnu et nyt fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitalerne.

Formålet er erfaringsudveksling om, hvordan kritiske forsyninger på hospitaler bør opbygges for at opnå en ønsket rådighedsgrad, og hvilken arkitektur af forsyningssystemerne der giver størst rådighedsgrad for pengene.

FSTA forventer at udarbejde standarder for forsyningerne med afsæt i Uptime Institute’s Tier standarder for kritiske forsyninger til datacentre.

Læs mere om det første møde i FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitalerne, som Steffen Carl Jacobsen, bestyrelsessuppleant i FSTA og teknisk chef på Aalborg Sygehus, er tovholder på.