Universitetssygehus Køge

Projektperiode: 2011-2020

Budget: 4,0 mia.

Nuværende fase: 3, Projektforslag

Beskrivelse af projektet: Etablering af nyt universitetssygehus/hovedsygehus for Region Sjælland. Det fremtidige sygehus vil få ca. 900 senge og bliver på ca. 176 000 m2, hvoraf ca. 130.000 m2 er nybyg og ca. 46.000 m2 i det eksisterende sygehusanlæg, som er forudsat bevaret. Regionens vision er overordnet at skabe en sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og at skabe udvikling. Dette skal byggeriet af Universitetssygehus Køge være med til at understøtte.

Kontaktperson: Projektdirektør Helle Gaub; hcg@regionsjaelland.dk

Kommende udbud: Udbud af byggemodning 1. kvt. 2015 og entrepriseudbud 1. kvt. 2016

Finansieres af: Kvalitetsfonden og Region Sjælland

Rådgivere: Bygherrerådgiver: Bascon A/S. Totalrådgiver: C.F. Møller med Alectia A/S og Rambøll Danmark A/S som konsortiemedlemmer og underrådgivere: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Cubo Arkitekter A/S og Gehl Architects Aps.

Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden: Endeligt tilsagn

Læs mere her