Vellykket Årskonference 2016

Omkring 285 professionelle aktører inden for sygehusbyggeri og hospitalsdrift deltog i FSTA’s Årskonference, der fandt sted den 12.-14. oktober 2016 i Kolding.

Foruden den ordinære generalforsamling i FSTA blev Årskonferencen indledt af Nils Villemoes, der er kendt for sit populære og humoristiske foredrag om ledelse. Han tog bl.a. fat i forskellen på initiativ og ansvar: Et initiativ kan du kun tage én gang. Hvis initiativet skal gennemføres, er det nødvendigt, at der bliver taget et ansvar.

Får altid noget med hjem

Sidste år opfordrede FSTA’s bestyrelse alle medlemmer til at komme med forslag til, hvilke foredrag der kunne være interessante på Årskonferencen. Mange vender tilbage med gode emner, der kan berige os med ny viden, erfaringer og løsninger. Og i FSTA sætter vi ikke kun pris på de mange forslag. Vi vil også gerne tage ansvar for, at vores medlemmer rent faktisk får indflydelse på den vidensdeling, der skal skabe innovativt sygehusbyggeri og løfte teknisk hospitalsdrift til et højt niveau.

Årskonferencens første foredrag om hvordan Regionernes Fælles Indkøb arbejder strategisk med indkøb af apparaturer, varer og tjenesteydelser til hospitalerne var fx resultatet af et konkret ønske, som et af FSTA’s medlemmer efterspurgte efter sidste års konference.

Netop dette foredrag faldt også i god jord hos Bjørn Babré Pedersen fra Midtconsult:

”Det var ret interessant at høre, hvilke parametre man bliver valgt på. Det var en form for interessentanalyse, som vi fremadrettet aktivt kan bruge i vores tilgang og materialer.”

I år var der 10 foredrag og en række fælles foredrag, som bl.a. gav indsigt i nye teknologier, metoder og muligheder på den lange bane og inden for drifts- og installationsteknik.

Det er især ny viden, erfaringer og aktuelle problemstillinger, som hvert år tiltrækker de mange deltagere til FSTA’s Årskonference.

”Vi søger altid viden. Der er nemlig et stort driftsmæssigt potentiale, som vi arkitekter forsøger at opfylde. På FSTA’s Årskonference bliver der taget mange gode emner op, og for os er det vigtigt at høre 360 grader rundt. Jeg har hørt nogle ting på Årskonferencen, bl.a. fra foredraget om OPP-projekternes drifts- og vedligeholdelsesplaner, som jeg har lyst til at undersøge nærmere,” siger Hans Haaning, direktør i København hos Aarhus Arkitekterne.

Ifølge Ole Stensbjerg, markedschef i FM Bygningsdrift, ”får man altid et eller andet med hjem fra Årskonferencen”. Foredraget om køle- og varmelofter afdækkede fx nye forretningsmuligheder i forhold til at løse arbejdsmiljøprocesser.

Hele 12 ansatte fra Aarhus Universitetshospital deltog i FSTA’s Årskonference. Og det var der en helt særlig grund til.

”De emner, som behandles på Årskonferencen, er meget fagligt relevante i forhold til de problemstillinger, vi står over for på hospitalet. Foredragene rammer meget præcist ned i det. Konferencen er inspirerende, fordi vi får ny viden,” siger Ole Jacobsen, teknisk souschef på Aarhus Universitetshospital, og fortsætter:

”Vi er midt i en fase, hvor vi trækker på mange i organisationen, og derfor vil vi gerne give noget tilbage. Og FSTA’s Årskonference er noget, vores folk meget gerne vil deltage i.”

Se foredragsholdernes præsentationer fra Årskonferencen og programmet.

Gode relationer og udvikling på tværs

Både deltagere og udstillere fremhæver relationsopbygning og netværkspleje som en vigtig årsag til at deltage på konferencen.

”På FSTA’s Årskonference får vi kontakt med de tekniske chefer, rådgivere og arkitekter, som er beslutningstagere og ansvarlige for både de nye supersygehuse og renovering af de eksisterende sygehuse. Det er derfor vigtigt for os at være til stede, så vi kan opbygge og pleje vores relationer og samtidig vise, hvad vores systemer kan,” siger Helle Bugge-Hansen, der er salgschef i Semi-Staal inden for hospitalsområdet og udstiller på konferencen for andet år i træk.

Vedligeholdelse af netværk og høj faglighed er den primære årsag til, at Palle Bo Rasmussen, associeret partner og sundhedschef i KHR Arkitekter, deltager på FSTA’s Årskonference:

”Vi vil især gerne i dialog med bygherrerne og samarbejdspartnere i form af specialkonsulenter og ingeniører. Det kan vi komme på en mere social måde her på konferencen kombineret med det faglige, som vi mødes om. FSTA’s Årskonference giver os en god mulighed for at følge med i, hvad der sker i branchen – både gennem foredrag, dialog og på produktsiden. Og så håber vi på at få et par møder i kalenderen.”

Relevante beslutningstagere er også medvirkende til, at Danfoss Semco for første gang har en stand på Årskonferencen.

”Vi vil meget gerne i kontakt med slutbrugerne, som er ansvarlige for driften af højtryks vandtågesystemer på både de eksisterende og nye hospitaler. Vi vil gerne sikre, at vores systemer modsvarer de behov og ønsker, som bygherre har, og det kan vi sammen drøfte her på konferencen. Som medlem i FSTA og udstiller på konferencen er vi up-to-date med, hvad der sker i hospitalsbranchen inden for både nybyg og renovering,” siger Lasse Sørensen Laustsen, der er landechef i Danfoss Semco.

Ifølge Alan Vinther, salgschef i dominus, er det på Årskonferencen nemt at komme i dialog med regionerne og driftslederne på hospitalerne, som ellers kan være svære at få fat i på telefonen. Derfor er konferencen et godt sted at opbygge og pleje vigtige relationer.

Årskonferencen giver også udstillerne input og inspiration til udviklingen af produkter. Det har bl.a. stor betydning for virksomheden Guldmann.

”Vi er med i FSTA, fordi vi gerne vil videreudvikle vores produkter sammen med hospitalsdriften. Det har vi mulighed for på Årskonferencen, hvor vi lancerer og fremviser et nyt loftliftssystem. Det er vigtigt for os, at vi rammer de behov, der er på hospitalerne, når det gælder hjælpemidler, og her kan vi komme i dialog med relevante beslutningstagere og få deres betragtninger,” siger Claus Axelsen, salgschef i Guldmann, og fortsætter:

”Jeg er positivt overrasket over FSTA’s Årskonference, fordi deltagerne er inde og høre gode faglige oplæg og imellem disse kommer ud for at tale om løsningerne med os udstillere. Den kombination er rigtig god, fordi det er en effektiv erfaringsudveksling, som finder sted.”

Det er dog ikke kun fra hospitalsdriften, at udstillerne søger sparring og indsigt.

”Vi udstiller på FSTA’s Årskonference for at få en tættere kontakt til sygehusvæsenet og styrke relationerne hertil. Men vi er her også for at vidensdele med de andre udstillere. Vi er meget interesserede i at være med i netværk og vidensdeling på tværs,” siger Rogier Folkers, der er salgschef i Coromatic.

Det vækker især begejstring hos FSTA’s formand, Kaj Hyldgaard:

”Vi er glade for, at FSTA er med til at skabe netværk på tværs af landet og interessegrupper. Formålet med FSTA og vores Årskonference er jo netop at skabe et forum for vidensdeling og sørge for, at vi alle kan møde nogle, der arbejder med og brænder for at forbedre samt udvikle driften og teknologierne på hospitalerne.”

Besøg af universitetsstuderende

For første gang deltog også tre unge studerende fra Aarhus Universitet. De er i praktik hos Nordisk Røntgen Teknik og blev af de ansatte gjort opmærksomme på Årskonferencen via FSTA’s fagblad.

”Jeg skal begynde på min bacheloropgave næste semester og kunne godt tænke mig lidt inspiration til mulige emner, og så var FSTA’s Årskonference jo en oplagt mulighed,” siger Elisabeth Christensen, der læser til sundhedsteknolog, og tilføjer:

”Der er mange interessante udstillere på Årskonferencen, som jeg gerne vil i dialog med – både i forhold til et muligt bachelorsamarbejde og fremtidigt arbejde.”

Nicolai Haugaard Fransen, der læser til elektroingeniør, vil gerne kombinere en god blanding fra årets to foredragsspor i sin bacheloropgave og var især glad for foredraget om strålingsbeskyttelse i fleksibelt sygehusbyggeri.

”Det har stor relevans, fordi vi er i praktik hos en virksomhed, der udvikler røntgenudstyr. Det gav en god indsigt i samspillet mellem arkitektur og drift, samt hvilke opgaver det indebærer i forbindelse med nybyggeri af sygehuse,” siger han.

Ifølge Mette Knudsen, der også læser til sundhedsteknolog, har FSTA’s Årskonference åbnet hendes øjne for, hvad hun kan arbejde med i fremtiden. Hun har også fået skabt kontakt til fremtidige arbejdspladser, som hun ellers aldrig havde tænkt på som en mulighed.

”Konferencen gav os alle tre et indblik i udviklingen på de danske sygehuse, og hvilke problemstillinger og løsninger, der er i spil nu, og som vi kan komme til at arbejde med,” siger hun.

Henvendelsen fra de tre studerende kom noget uventet, men blev mødt med åbne arme hos formand i FSTA, Kaj Hyldgaard:

”Det er helt nyt for os, at studerende har vist interesse i at deltage på vores Årskonference. Vi er glade for, at vi også kan være med til at inspirere fremtidens udviklere og skabe netværk på tværs.”

Se stemningsbilleder fra FSTA’s Årskonference.