Fagnetværk

FSTA er et fagligt netværk og vidensforum, der drives og udvikles på baggrund af en høj faglighed blandt medlemmerne og bygger på deres evne til at forøge vidensniveauet og kvaliteten af sygehusdrift og -byggeri i Danmark.

Derfor har vi også startet tre fagnetværksgrupper, som du kan læse mere om her: el-installationermedicinske gasser og ventilation, hvor du også kan finde referater og øvrige materialer fra møderne i de tre fagnetværk.

I 2017 etablerer vi desuden et fagnetværk om genbehandling af sterile instrumenter. Det bliver offentliggjort i vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig.

Kalender for de tre fagnetværk