Vejledninger og materialer

El-installationer 
>  FSTA el-netværksgruppe Anbefaling 2020.01.10
Anbefaling ved installation af potentialudligningsanlæg i medicinske områder af FSTA’s el-netværksgruppe

>  ANNEX 1 – FSTA el-netværksgruppe Anbefaling 2020.01.10
Arbejdsbeskrivelse til anvendelse direkte i projekterne

 

Medicinske gasser
>  Erfablad #1
Erfaringer fra/med COVID 19

>  Rekommandation for medicinske gasser
Vejledning fra FSTA, projektering – etablering – drift, version 2023

>  Rekommandation for medicinske gasser – UDGÅET VERSION
Vejledning fra FSD, projektering – etablering – drift, version 2, 2012

>  Kontrolprogram for medicinske gassysstemer
Kontrolskemaer fra FSTA, 2019

>  Vejledning til kontrolprogram for medicinske gassystemer
Sådan udfylder du kontrolskemaerne elektronisk

>  Guide til den tekniske gennemgang af medicinske gassystemer
Vejledning fra FSD, version 1, 2014

>  Regneark bag kontrolprogram for medicinske gassystemer
Grundmodel i Excel til evt. eget udvidet brug

 

Genbehandling af medicinsk udstyr
Den endelige udgave af National retningslinje for revalidering af steril-opvaskemaskiner

>  Hent som pdf

>  Hent som word

>  National vejledende retningslinje for revalidering af store dampautoklaver
(Dampautoklaver ≥ 1 STE)
Version 1, januar 2019. Udarbejdet på initiativ af FSTA.
PDF-dokumentet (linket) indeholder formularer. Download og gem dokumentet på din computer, hvorefter felterne kan udfyldes.

 

Ventilation på operationsstuer
>  Ventilation i rum med invasive indgreb, herunder OP-stuer
Vejledning fra FSD og FSTA, version 1.0, 1. september 2014

Bilag til ovenstående vejledning:
>  Tilstrækkeligt flow af udeluft for arbejdsmiljøet  – recirkulation

Arbejdstilsynets svar/accept på ovenstående bilag:
>  Tilstrækkeligt flow af udeluft for arbejdsmiljøet på operationsstuer

 

VVS
>  Brugsvand på hospitaler – Sikring af hygiejnisk kvalitet
Udarbejdet af en tværregional projektgruppe under Danske Regioner

Fagartikler