Fagnetværk

FSTA er et fagligt netværk og vidensforum, der drives og udvikles på baggrund af en høj faglighed blandt medlemmerne og bygger på deres evne til at forøge vidensniveauet og kvaliteten af hospitalsdrift og -byggeri i Danmark.

Derfor har vi også etableret forskellige fagnetværk, som du kan læse mere om her:

Commissioning

Der tales og skrives meget om commissioning i sygehusbyggeri – både i forhold til igangværende og kommende byggeprojekter.

El-installationer

El-netværksgruppen består af omkring 40 deltagere og har til formål at udveksle viden og erfaringer inden for el-området i relation til de danske hospitaler.

Genbehandling af medicinsk udstyr

FSTA har nedsat en national styregruppe, der har til formål at udarbejde nationale vejledende retningslinjer for daglig vedligehold, service, mv. af procesudstyr

Kritiske forsyninger

Der bliver bygget rigtigt meget nyt på hospitalerne i disse år, og der er mange holdninger og tilgange til, hvordan man laver kritiske forsyninger på hospitalerne.

Medicinske gasser

Formålet med denne netværksgruppe er bl.a. at gå det seneste materiale igennem for at finde ud af, om det stadig er aktuelt, og hvordan vi kan komme videre.

Ventilation

Ventilationsnetværket har til formål at udveksle viden og erfaringer inden for ventilationsområdet på de danske sygehuse og hospitaler.