Temadage

I FSTA ønsker vi at videndele for at udbrede kendskabet til metoder for optimal teknisk hospitalsdrift og hensyn til hygiejne. Vi ønsker at bevare fokus på de tværfaglige opgaver, der indgår og er en integreret del af byggeri og drift af hospitaler i Danmark.

Derfor arrangerer FSTA bl.a. temadage, hvor særlige fagområder er i fokus. Formålet er at dele vores viden og erfaringer med medlemmer og andre interesserede, så vi sammen kan skabe innovativt sygehusbyggeri og løfte teknisk hospitalsdrift til et højt niveau.

Herunder finder du information og materialer fra de temadage, som FSTA tidligere har afholdt.