Kritiske forsyninger

Der bliver bygget rigtigt meget nyt på hospitalerne i disse år, og der er mange holdninger og tilgange til, hvordan man laver kritiske forsyninger på hospitalerne. Formålet med dette fagnetværk er erfaringsudveksling om, hvordan kritiske forsyninger på hospitaler bør opbygges for at opnå en ønsket rådighedsgrad, og hvilken arkitektur af forsyningssystemerne der giver mest rådighedsgrad for pengene.

Fagnetværket stiler også mod at udarbejde en sygehusvejledning på området med udgangspunkt i Uptime Institute’s ”Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance”. Det skal gøre det muligt at se, hvordan forsyningssystemerne bør opbygges, og vurdere, om et forsyningssystem til et område eller en funktion opfylder kravene til rådighedsgrad.

Har du lyst til at være en del af fagnetværket, kan du kontakte Thomas Nordkvist Jensen, der er bestyrelsessuppleant i FSTA, tovholder på fagnetværket om kritiske forsyninger og til daglig arbejder som driftschef på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Netværket savner især en større deltagelse fra hospitalernes drifts- og tekniske afdelinger.

Virtuelle netværksmøder hver 8. uge

Vi holder en række virtuelle arbejdsmøder, hvor der arbejdes på en publikation/rekommendation om udførsel af kritiske forsyninger på hospitaler.

Alle medlemmer af faggruppen er velkomne.

Det første møde holdes tirsdag d. 7. februar og herefter planlægges der med møder ca. hver 8. uge.

Skriv til Thomas Nordkvist Jensen hvis du ønsker at få tilsendt et link, for at deltage i mødet.

november 2024
No event found!