Genbehandling af medicinsk udstyr

FSTA har nedsat en national styregruppe, der har til formål at udarbejde nationale vejledende retningslinjer for daglig vedligehold, service, indkøb, validering og revalidering af procesudstyr, som anvendes til rengøring, desinfektion og sterilisation af medicinsk flergangsudstyr på sygehuse i Danmark.

Styregruppens arbejde mod en harmonisering af ovenstående aktiviteter beror på et behov og ønske fra sygehusene om, at der opnås enighed om omfanget af disse. Det skyldes, at aktiviteterne er ressourcetunge, hvorfor et nationalt samarbejde synes at have potentiale i forhold til optimering af såvel tid som økonomi.

Styregruppen arbejder for politisk forankring af arbejdet. Gruppens deltagere består af repræsentanter fra hver af de fem danske regioner, Fagligt Selskab for Sterilcentraler i Danmark (FSSD), leverandører af procesudstyr og FSTA. Det er styregruppens vision, at medicinsk flergangsudstyr efter genbehandling kan anvendes uden risiko for patienten.

Læs kommissoriet for styregruppen.

Har du interesse i at høre mere om styregruppen, kan du kontakte Bill Dyrborg Thomsen.

No event found!