FSTA har som mål …

FSTA har som mål at skabe et tværfagligt fællesskab for alle, som er involveret og interesseret i planlægning, byggeri, teknik og drift af hospitaler i Danmark.

Vi værner om godt sygehusbyggeri og udbreder kendskabet til metoder for optimal teknisk hospitalsdrift og hensyn til hygiejne. Vores medlemmer tæller hospitaler og driftsfolk, ingeniører, arkitekter, entreprenører og leverandører.

Årskonferencen 2024

Her deltager flere hundrede professionelle aktører, som har indflydelse på og erfaring med de forskellige fagområder inden for sygehusbyggeri og hospitalsdrift.

Nyheder og artikler

Her på hjemmesiden vil vi løbende lægge nyheder og tilbundsgående artikler online. Derved vil en udfasning af vores trykte magasin være en realitet.

FSTAs fagnetværk

FSTA er et fagligt netværk og vidensforum, der drives og udvikles på baggrund af en høj faglighed blandt medlemmerne. Det sker bl.a. i vores fagnetværk.