Program

Velkommen til årets program for årskonferencen 2024. Programmet er under løbende udarbejdelse, så ændringer kan forekomme.

Foreløbigt program:

Onsdag den 25. september

16:00 – 17:00

Generalforsamling

18:00 – 19:45

Buffet i stand-området – tapas

20:00 – 20:15

Velkomst ved Søren Kusk Godiksen, formand for FSTA

20:15 – 21:15

AI og ChatGPT – kunstig inteligenssteppebrand

Læs mere

Selvom kunstig intelligens har været en integreret del af vores hverdag i årevis, er det med ChatGPT – der er den hurtigst voksende tjeneste nogensinde – at teknologien for alvor er rykket frem på scenen.

Fra den ene dag til den anden gik AI fra stemmegenkendelse og søgemaskiner til en maskine, der programmerer, skriver gode tekster om, hvad som helst og består eksaminer som vi dødelige bruger årevis på at forberede os på.

De svimlende perspektiver, fabelagtige muligheder og et uoverskueligt minefelt af faldgruber, har på rekordtid åbenbaret sig for rigtigt mange virksomheder og mennesker.

I sit foredrag giver Nikolaj Sonne en kort introduktion til, hvad der får “tænkemaskinerne” til at tikke, hvor og hvordan AI bruges – allerede i dag. Og forsøger efter bedste evne at lodde kursen for en fremtid, der har foden tungt plantet på speederen – alt sammen med hospitals briller.

Præsentation v/Søren Kusk Godiksen, formand for FSTA

21:15

Udstilling og samvær i standområdet

Torsdag den 26. september

07:00 – 09:00

Morgenmad i restauranten

09:00 – 09:45

Sundhedsstrukturkommissionen

Læs mere

Selvom kunstig intelligens har været en integreret del af vores hverdag i årevis, er det med ChatGPT – der er den hurtigst voksende tjeneste nogensinde – at teknologien for alvor er rykket frem på scenen.

Fra den ene dag til den anden gik AI fra stemmegenkendelse og søgemaskiner til en maskine, der programmerer, skriver gode tekster om, hvad som helst og består eksaminer som vi dødelige bruger årevis på at forberede os på.

De svimlende perspektiver, fabelagtige muligheder og et uoverskueligt minefelt af faldgruber, har på rekordtid åbenbaret sig for rigtigt mange virksomheder og mennesker.

I sit foredrag giver Nikolaj Sonne en kort introduktion til, hvad der får “tænkemaskinerne” til at tikke, hvor og hvordan AI bruges – allerede i dag. Og forsøger efter bedste evne at lodde kursen for en fremtid, der har foden tungt plantet på speederen – alt sammen med hospitals briller.

Præsentation v/Søren Kusk Godiksen, formand for FSTA

09:45 – 10:15

Udstilling og pause

10:15 – 11:00

SPOR 1

Skimmelsvampe på sygehusmatrikler

Læs mere

Indlæg om håndtering af skimmelsvampe på hospitaler

 • Er det et problem?
 • Hvorfor kommer der svamp?
 • Svampe-viden om nybyggeri, ombygning og løbende drift
 • Hvad skal du gøre ved svampeproblemer? Fokus på løsninger
 • Hvordan forebygger du problemer med skimmelsvampe?

Indlæg om håndtering af skimmelsvampe på hospitaler

ADVARSEL!
Indlægget indeholder skræmmende billeder

Indlægsholder: senior specialist Ole Vinther Frederiksen, NIRAS

Facilitator: Lene Stevnhoved, FSTA’s bestyrelse

10:15 – 11:00

SPOR 2

Nyt psykiatribyggeri

Læs mere

I forbindelse med bygningen af det nye Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby er der gjort talrige tiltag for at sikre bedre rammer for psykiatrisk behandling og sikkerhed gennem arkitektur og indretning ift. hvad der kunne opnås i de gamle asylbygninger på Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Oplæg om forskning på området med fokus på sikkerhed og nedbringelse af tvang.

Indlægsholder: hoveduddannelseslæge Astrid J. Harpøth, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

Facilitator: Birgitte Gade Ernst, FSTA’s bestyrelse

11:00 – 11:30

Udstilling og pause

11:30 – 12:15

SPOR 1

Arealoptimering i komplekse byggerier

Læs mere

 • Behøver vi altid at bygge nyt og mere?
 • Hvordan forholder vi os i regionerne til fremtidens behov?
 • Hvordan kan vi bruge prognose og patientfremskriv-ning her?

Standardrum, fleksibel og elastisk byggeri var nøgleord i forbindelse med planlægning af kvalitetsfondsbyggerierne netop med arealoptimering for øje. Men hvad betyder det i virkeligheden? Og hvad gør vi fremadrettet med den samlede bygningsmasse og de skiftende behov?

Lad os sammen tænke ud af boksen!

Indlægsholder: byggechef Esben Wong, Region Sjælland

Facilitator: Lene Stevnhoved, FSTA’s bestyrelse

11:30 – 12:15

SPOR 2

Ventilation og OP stuer – ny vejledning

Læs mere

Ventilation i rum med invasive indgreb, herunder operationsstuer (OP-stuer), spiller en afgørende rolle for patienternes sikkerhed og sundhedspersonalets arbejdsmiljø. Denne vejledning indeholder forslag og anbefalinger til forhold, der bør være i fokus i hele processen – fra projektering og etablering til commissioning og efterfølgende drift og vedligehold af ventilationsanlæg.

For at sikre høj faglig kvalitet og ensartede behandlingstilbud på tværs af landet, er det vigtigt at følge nationale kliniske retningslinjer (NKR) og nationale kliniske anbefalinger (NKA). Sundhedsstyrelsen udarbejder disse retningslinjer og anbefalinger, som primært er rettet mod sundhedsprofessionelle.

En korrekt designet og vedligeholdt ventilation i OP-stuer er afgørende for patienternes sikkerhed og trivsel. Ved at følge de nationale anbefalinger og retningslinjer kan vi sikre ensartede og optimale forhold på tværs af sundhedsvæsenet.

Indlægsholder: specialist Jan Mottlau, NIRAS

Facilitator: Belma Ilic, FSTA’s bestyrelse

12:15 – 13:15

Frokost og udstilling

13:15 – 14:00

AI – Nye teknologier og løsninger

Læs mere

Et indlæg om, hvad fremtiden vil bringe af nye teknologier, lægemidler og digitale løsninger

Indlægsholdere: direktør Lars Bo Nielsen, Lægemiddelstyrelsen

Facilitator: Michael Møller, FSTA’s bestyrelse

14:00 – 14:30

Udstilling og pause

14:30 – 15:15

Renovering og modernisering af eksisterende sygehusbyggeri

Læs mere

80% af sygehusbyggeriet i Danmark trænger til renovering og modernisering. Hvordan angriber vi denne opgave?

Fokus på:

 • Hvorfor er det nødvendigt?
 • Bæredygtighed og grøn omstilling
 • Byggelogistik – sundhedsvæsenet har åbent 24/7
 • Patientsikkerhed og fuld drift
 • Den kloge vej til kortlægning og planlægning.

Indlægsholder: direktør Mogens Kornbo, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

Facilitator: Belma Ilic, FSTA’s bestyrelse

15:15 – 15:45

Udstilling og pause

15:45 – 16:15

Hvad er Genomisk medicin og hvilke krav, muligheder og processer har man i laboratoriet?

Læs mere

Introduktion til genomisk medicin set fra et klinisk perspektiv samt eksempler på anvendelse af sekventeringer i hospitalsvæsenet.

Hvor meget fylder et genetisk laboratorie, hvilke maskiner er der brug for, hvilke krav stiller det til indretningen for at få et ordentligt flow og hvordan håndteres de store datamængder?

Indlægsholdere: cand.polyt., PhD Bioteknologi Annabeth Høgh Petersen, Klinisk Genetik, Sygehus Lillebælt og cheflæge PhD Mette Warming Jørgensen, Klinisk Genetik, Sygehus Lillebælt

Facilitator: Søren Kusk Godiksen, FSTA’s bestyrelse

16:15 – 17:30

Udstilling og pause

17:30 – 19:00

Vi sætter økonomien i spil – tør du deltage? Lad os mødes i glassalen

19:00

Festmiddag – Formand Søren Kusk Godiksen byder velkommen

Fredag den 27. september

07:00 – 09:00

Morgenmad i restauranten

09:00 – 09:45

SPOR 1

Det intelligente hospital

Læs mere

Der er næsten ingen grænser for teknologi og digitalisering i fremtidens sundhedsbyggeri.

Fremtidens hospitaler skal være økonomisk effektive og CO2 neutrale samtidigt med, at høj patient tilfredshed sikres.

Hvordan skal vi forholde os til alt dette? Det giver vi her et bud på med digitalisering og elektrificering.

Fokus på emner som:

 • Sensorteknologi
 • Automatisk regulering CTS/BMS
 • Overvågning og kamera
 • Kunstig intelligens/AI
 • Sikkerhed og tryghed
 • Sporing og GPS

Indlægsholder: global direktør for sundhedssektoren David Evans, Schneider Electric

Facilitator: Birgitte Gade Ernst, FSTA’s bestyrelse

Indlægget er på engelsk.

09:00 – 09:45

SPOR 2

Spildevandsrensning på sygehusmatrikler

Læs mere

Central eller decentral løsning – hvad virker bedst?

En tilgang er, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at rense hospitalsspildevand på de centrale rensningsanlæg, så man også får renset for medicinrester fra private husholdninger, hvor langt størstedelen af medicinen bliver forbrugt – og udskilt. Modsat det står et generelt princip om at rense spildevandet ved kilden – i det omfang det er muligt.

Tilgangen i de 5 regioner har været forskellige og det er på trods af at miljømyndighederne i de involverede kommuner alle anvender BAT.

Hvad er egentlig op og ned her?

Kristina kan gøre dig klogere på:

 • Løsninger og metoder
 • Lovgivning
 • Økonomi

Indlægsholder: projektdirektør Kristina Buus Kjær, DHI

Facilitator: Lene Stevnhoved, FSTA’s bestyrelse

09:45 – 10:00

Pause

10:00 – 10:45

SPOR 1

Intelligent kameraovervågning

Læs mere

 • Patientovervågning i forbindelse med behandling til fordel for patienter
 • Falddetektering, hvor AI via kamera kan detektere fald, bevægelse i sengen, patienten er for lang tid på toilettet og patienten forlader stuen
 • Patienten forlader stuen, hvor det ikke er AI, men videoløsning der bruges
 • Tryghedsskabende
 • Bedre psykisk arbejdsmiljø for medarbejdere
 • Besparende arbejdsgange, hvor medarbejdere evt. kan se om de skal hente beskidte senge og levere nye.
 • Integrationer til patientkalde-løsninger
 • Flamme detektering, som kan betyde hurtig reaktion ved opstået brand

Indlægsholder: IT produktforvalter Henrik Rasmussen, Region Midtjylland

Facilitator: Søren Krog Christiansen, FSTA’s bestyrelse

10:00 – 10:45

SPOR 2

Klima, miljø og biodiversitet på det nye OUH

Læs mere

 • Anlægsinitiativer på klima og bæredygtigheds området
 • Landskabsprojekt – beplantningsstrategi
 • Klima og bæredygtige valgs betydning for drift
 • Igangværende bæredygtige initiativer på OUH i dag, som med fordel kan arves af det nye OUH

Indlægsholder: projektleder Henrik Palm, Nyt OUH

Facilitator: Thomas Nordkvist Jensen, FSTA’s bestyrelse

10:45 – 11:00

Pause

11:00 – 12:00

Sidste nyt på bæredygtighedsfronten

Læs mere

Socialt/økonomisk/miljømæssigt

 • Effekt
 • Mål
 • Indsatser
 • Ressourcer

Indlægsholder: direktør Carsten Krabbe, Region Sjælland og kontorchef Poul Møller, Region Nordjylland

Facilitator: Michael Møller, FSTA’s bestyrelse

12:00 – 12:15

Afslutning – Tak for denne gang ved Søren Kusk Godiksen, formand for FSTA

12:15 – 13:00

Frokost to go