Til nyheder/artikler

Adalsteinn Palsson om Årskonferencen 2023

De relevante faggrupper, der er involveret i sygehusteknik og -drift var repræsenteret på FSTA’s årlige konference i dagene 20. – 22. september 2023. Vi fik mulighed for at interviewe nogle af deltagerne fra de forskellige faggrupper for at høre om deres oplevelser og indtryk af konferencen.
De var alle enige i, at muligheden for at mødes, dele viden og have en uformel dialog med de forskellige fagpersoner, kollegaer og øvrige deltagere var en af konferencens helt store styrker.
Læs her nogle af Adalsteinn Palssons kommentarer og indtryk fra konferencen:

Af Merete Irner Bugge

 

Adalsteinn Palsson, projektleder på Landspítali – The National University Hospital of Iceland

Det nationale og landsdækkende Landspítali i Reykjavik med 640 senge og knapt 6000 ansatte er Islands største hospital og er på størrelse med nogle af de nye supersygehuse i Danmark. I 2000 blev sygehusene i Reykjavik forenet til et sygehus, og nu er et nyt byggeprojekt startet op hvor alle akutfunktioner og laboratorium skal samles på et sted. Hospitalet skal udvides med yderligere 70.000 kvm, 18.000 kvm laboratorium samt teknisk central og nyt parkeringshus, som forventes at stå klar i 2029/2030.

”Jeg har i de sidste 30 år arbejdet på sygehuse som teknisk leder og chef. Jeg er nu projektleder på det nye byggeprojekt, og det er både en voldsom spændende men også meget travl periode. Vi har stort udbytte af at deltage i FSTA, men også i FSTL, som er den norske pendant til FSTA. Jeg har deltaget i FSTA de sidste 10 år og har fået mange gode og nyttige kontakter”, fortæller Adalsteinn.

 

Samme bygningsreglement samme problemstillinger

Island har det samme bygningsreglement som i det øvrige Skandinavien, og sygehusene er rent bygningsmæssigt stort set lig hinanden – derfor er både udfordringerne og løsningerne også stort set ens.

”Det giver god mening at deltage på FSTA. Vi ser stort set de samme problemstillinger, og derfor kan vi hente værdifuld viden og erfaringer med os til Island. Lige siden Danmark for ca. 10 år siden startede de store sygehusprojekter op, har vi fulgt byggeprojekterne – specielt de tværfaglige projekter og den tekniske udvikling”, tilføjer Adalsteinn.

 

Uformelt miljø og personlige kontakter

En styrke ved FSTA er ifølge Adalsteinn det uformelle miljø og de mange personlige kontakter, hvor man hjælper hinanden i netværket, hvis man har et problem i byggeprocessen. Han synes også, at de forskellige foredrag er relevante og interessante:

”Specielt synes jeg, at indlæggene om ”Vaner” og ”Fremtidens samfund og sundhedsvæsen” var rigtig interessante. Jeg ville gerne have haft tid til at høre alle indlæggene, men det var desværre vanskeligt at nå”.

 

Fagnetværkene har sin berettigelse

Adalsteinn har kendskab til de forskellige fagnetværk og har deltaget flere gange, når det har været relevant:

”Fagnetværkene mødes ofte digitalt, og det gør det nemmere for os på Island at deltage, så vi kunne godt udnytte fagnetværkene noget mere. Sproget kan derimod godt være en barriere for nogle af mine islandske kollegaer, da det ikke er alle, der forstår dansk lige godt. For mit eget vedkommende har jeg studeret og arbejdet et par år i Danmark, så jeg har derfor ikke noget problem med det danske sprog”.