Til nyheder/artikler

Det visionære Mary Elisabeths Hospital
vinder internationalt guld

Mary Elizabeths Hospital har vundet den internationale arkitekturpris Future Projects Healthcare, Gold, 2023 i kategorien “Future Hospitals”. Med den visionære arkitektur, der har patienten som centralt omdrejningspunkt, opnås en følelse af tilhørsforhold og hjemlig stemning, som er vigtigt på et børne- og ungehospital.

Af Merete Irner Bugge

 

Det nye Mary Elizabeths Hospital, som er opkaldt efter Dronning Mary, er under opførelse og bliver på i alt på 58.000 m². Hospitalet bliver for børn, unge og gravide og samler de geografisk spredte afdelinger, der i dag udgør ”Børneriget”, på én matrikel. Det nye børne- og ungehospital, som hører under Rigshospitalet, kommer til at huse op til 900 patienter samt 1.200 læger, sygeplejersker og andre medarbejdere, når det står færdigt i 2026. Arkitekturen er designet med patienten som det centrale omdrejningspunkt med et stærkt fokus på helbredelse, tryghed og brugeroplevelse.

 

Tryghed og nært miljø tæt på den hjemlige hverdag

Konceptet bag Mary Elisabeth Hospitalet bryder med den ofte konventionelle arkitektur-tankegang i hospitalssektoren, som typisk er store tunge ”institutionslignende” bygninger.

 

Visionen bag Hospitalets design er ”legende og logisk” og tager udgangspunkt i to hænder, der strækker ”fingrene” ud mod lyset. Hver ”finger” indeholder seks patientstuer og en behandlingsafdeling, hvor spidsen af ”fingeren” peger ud mod et udeområde, byen og Fælledparken. Hænderne fungerer som en effektiv organisationsstruktur, hvor mødet med de to hænder udgør et centralt center med bl.a. loungeområder, og her kan patienter og familie opholde sig i rolige omgivelser. Det visionære design sikrer mindre gåafstande, som typisk er mellem 7 – 20 meter, så plejepersonale og specialister hurtigt kan komme til patienten.

”Det unikke Hospitalsdesign udspringer af brugeroplevelsen med fokus på både patienter, pårørende og de ansatte. Intentionen med projektet er at sætte patienten i centrum og etablere de bedst mulige rammer for det mentale helbred, hvor familien og de pårørende kan være tæt på patienten i et trykt og nært miljø, og hvor de kan bevare en daglig rutine, så tæt på en hverdag som muligt”, fortæller Stig Vesterager Gothelf, Seniorpartner, Head of Design hos 3XN Architects.

Kombinationen af visionære tanker og udfordringen ved at bringe dem til virkelighed har længe præget hospitalssektoren.

– Med dette visionære hospitalsdesign har vi lykkedes med at give hospitalsbygningen et menneskeligt udtryk i enkle, varme og trykke rammer til gavn for patienterne og deres familier”, tilføjer Stig Vesterager Gothelf.

Legende og logiske hænder som arkitektonisk medicin

Mary Elisabets hospital bliver i runde og bløde former i modsætning til Rigshospitalets rette vinkler. Med udgangspunkt i det ”legende og logiske design” et der indrettet patient-, familie og behandlingszoner, og arkitekturen er en del af helbredelsesforløbet og tager højde for luftstrøm, dagslys, leg, kreativitet og fordybelse.

 

”Vores kongstanke er, at det skal være et sundt hus, hvor patienter, pårørende og ansatte kan føle sig godt tilpas. Hvor de føler ro, hvor de kan glemme hverdagen, hvor børnene kan finde trygheden til at lege og samtidig inspireres af flotte og spændende rumligheder”, siger Stig Vesterager Gothelf.

Unik kombination af patientfokus og brugervenlighed henter international pris hjem

Det unikke og flotte design, der på innovativ vis skaber god wayfinding, de korte afstande mellem de enkelte fag-, og sengestuer og behandlingsafdelinger samt det visionære fingerdesign, der giver dagslys og naturlige omgivelser til patienterne har tilsammen medvirket til at vinde guld i kategorien Future Healthcare.

Ligeledes har det venlige ydre og bløde volumen, samt dets medvirken til at nedbryde skalaen været en væsentlig faktor.

”Man ser selvfølgelig andre lignende projekter rundt omkring i verden, hvor man går langt for at lave fantastiske omgivelser, og hvor man insisterer på at lave en god brugeromgivelse. Jeg tror, at det i høj grad er dette projekts flotte omgivelser og et innovativt design i sammenspil med brugeroplevelsen, der er med til at vi får Healthcare prisen”, siger Stig Vesterager Gothelf.

Projektet er blevet realiseret i tæt samarbejde mellem arkitektfirmaerne 3XN/GXN, Arkitema, Kristine Jensens Tegnestue og ingeniørvirksomheden NIRAS samt flere andre partnere. Takket være projektets visionære bygherre – Region Hovedstaden, Rigshospitalet og bidrag fra Ole Kirks Fond, der er fondens største projekt til dato, er det lykkedes at virkeliggøre dette helt unikke hospitalsprojekt til gavn for de mange kommende patienter, familier og behandlere på Mary Elisabets Hospital.