Til nyheder/artikler

Digitalisering strømliner hospitalsdriften

Alle tekniske data samlet i et system, selvkørende transportvogne og et højteknologisk rørpostsystem er nye digitale løsninger, der skal sikre effektiv facilitetsstyring, forbedre arbejdsgange, mere strømlinet drift og reducere fejl.

Af Merete Irner Bugge

 

Digitalisering er i hastig fremmarch inden for både byggeri og drift, og hvor specielt digitalisering af Facility Management er et helt centralt område, der kan effektivisere arbejdsprocesser og strømline den daglige drift.

Det nye Aalborg Universitetshospital er nu på vej ind i afslutningsfasen, hvor de sidste installationer skal færdiggøres og senere indkøres.

Servicehuset, som er en del af Nyt Aalborg UH, er på ca. 20.000 kvadratmeter og rummer forskellige servicefunktioner som køkken, centrallager, sterilcentral og værksteder. Her er det tekniske team i fuld gang med at forberede hospitalet til at tage de nye digitale løsninger i brug.

 

 

Alle FM-dokumenter samlet i et system og betjenes via app

I det nye it-system DALUX FM samles alle hospitalets tekniske oplysninger, som tidligere var spredt over fire systemer, i ét it-system.

”Alle rum i det nye hospital bliver f.eks. mærket med en QR-kode. Når det kliniske personale flytter ind, og f.eks. varme eller ventilation skal justeres, eller hvis der skal laves en tømreropgave, scanner de koden og registrerer det i systemets app. De kan også uploade et forklarende foto, der viser hvilke ændringer der skal foretages i rummet. Så ved vi helt præcist i hvilket rum og hvilken opgave, der skal udføres”, fortæller Henrik Hargaard, Teknisk driftschef på Aalborg UH.

Fordelene ved det nye system er, at alle data som f.eks. 2d- og 3d-tegninger, hospitalets udstyr, installationer og budgetter er tilgængelige i DALUX FM.

”Systemet hjælper i lige så stor grad vores teknikere med at finde de oplysninger de skal bruge, for at kunne drifte og vedligeholde installationer og udstyr”, tilføjer Henrik Hargaard.

 

Elektroniske transportløsninger via underjordisk tunnel

Servicehuset og hospitalet er forbundet via en 300 meter underjordisk tunnel. Her vil instrumenter, udstyr, mad, medicin, linned mm. blive transporteret med en af de mange selvkørende robotter – AGV (Automatically Guided Vehicle) til og fra hospitalet.

Det nye automatiserede rørpostsystem er en anden ny løsning, hvor blodprøver og andre prøver bliver sendt i en tætsluttet beholder via et stort forgrenet røranlæg mellem hospitalets afdelinger og laboratorier.

”Det bliver spændende at få systemerne kørt i drift. Vi forventer, vi skal bruge 40-50 AGV’er, som er en faldrobot, der kan løfte transportbure og transportere dem. Buret kan fragte alt fra mad, operationsudstyr, medicin m.m. fra servicehuset til afdelingerne. Vi glæder os ligeledes til at tage det nye elektroniske rørpostsystem i brug. Røranlægget bliver flere kilometer langt og vil i fremtiden reducere både transporttid og mandetimer”, forklarer Henrik Hargaard.

 

 

 

Oplæring i nye løsninger og tilegnelse af viden

Med den øgede digitalisering og de mange nye avancerede løsninger følger der også et øget behov for oplæring og tilegnelse af nye kompetencer hos de ansatte på hospitalet.

”Det er nyt for os alle, både for vores eksisterende team og de nye teknikere. Derfor er det også uhyre vigtigt, at vi får alt digitaliseret, så alle data er tilgængelige for alle. De nye medarbejdere kan logge på systemerne og hente dokumentation, betjeningsmanualer etc., da vi jo endnu ikke har oplært ”superbrugere” i de nye systemer. Vi oplever, at digitaliseringen hjælper til at bruge vores midler og ressourcer bedst muligt”, forklarer Lene Dodensig Christensen, Driftsassistent på Aalborg UH.