11 personer deltog i det andet møde i FSTA’s nye fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler.Mødet blev holdt den 6. november 2018 hos Niras i Aarhus.Der var følgende dagsorden:

  • Indledning
  • Præsentation af deltagerne
  • Opsamling fra 1. møde, referat
  • Præsentation og drøftelse af udkast
  • Er Uptime Institute’s nyeste standard velegnet som udgangspunkt for vores ERFA arbejde
  • Diskussion af Uptime’s definition af redundans
  • Drøftelse af erfaringer med design af kritiske forsyninger
  • Næste møde
  • Evt.

Det blev bl.a. drøftet, at fagnetværket med fordel kunne have gavn af en større deltagelse fra hospitalernes drifts- og tekniske afdelinger.

På mødet var der også fokus på, i hvilken udstrækning Tier standarderne kan anvendes på alle installationstyper. Det blev besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper om henholdsvis el-tekniske installationer og VVS- og ventilationstekniske installationer. Arbejdsgrupperne skal til at begynde med udfærdige forslag til  definitioner på de enkelte fagområder og fastlægge, hvilke kritiske fagområder der skal fokuseres på.

Læs referatet fra mødet og se, hvem der er med i FSTA’s fagnetværk om kritiske forsyninger på hospitaler.