Onsdag den 29. august 2018 mødtes deltagerne i FSTA’s fagnetværk om ventilation på hospitalerne, hvor Camfil var dagens vært.På mødet var der bl.a. fokus på de nye EU-regler, der er på vej, som har betydning for, hvordan OP-stuer skal indrettes, og hvad der skal til for at skabe den nødvendige hygiejne ved operationer.Læs referatet fra mødet i ventilationsnetværket.

Hent forskellige materialer og præsentationer, som blev gennemgået på netværketmødet: