Medlemmerne af FSTA’s fagnetværk om ventilation på hospitalerne mødtes for ottende gang torsdag den 12. september 2019 kl. 9.30-14.00.Trox Danmark A/S var dagens vært.På mødet var der bl.a. fokus på energieffektivitet og fremtiden i europæiske standarder for ventilation på hospitaler.

Læs referatet fra mødet i ventilationsnetværket.

Se også et af de materialer (Environments review), der blev gennemgået på mødet.

Læs mere om netværket og find referater og materialer fra de tidligere møder.