02

Feb 2017

Temadag: Vandtåganlæg

FSTA sætter fokus på vandtågeanlæg med en temadag i 2017. Det bliver torsdag den 2. februar 2017 og finder sted i HUSET i Middelfart fra kl. 9.30-15.00.

Emnet var også på programmet på Årskonferencen i 2017, og der har blandt FSTA’s medlemmer været efterspørgsel på at gå mere i dybden med dette.

”Mange af de sygehusbyggerier, der er i støbeskeen og udføres for tiden, planlægger at anvende disse vandtågeanlæg. Det generelle vidensniveau om vandtågeanlæg er på et sted, hvor vi stille og roligt opbygger den nødvendige viden om fordele og ulemper ved at benytte vandtågeanlæg,” siger Kaj Hyldgaard og fortsætter:

”Derfor vil vi i FSTA gerne sætte fokus på området og vidensdele på tværs af de mange forskellige interessegrupper, der gennem de seneste år har diskuteret de mange forskellige løsningsmuligheder, som vandtågeanlæg kan medføre. Forsikringsbranchen har udtrykt et ønske om lidt forsigtighed med vandtågeanlæg, som FSTA også gerne vil formidle i den generelle forståelse af anvendelsen af disse anlæg.”

På temadagen vil der være en række forskellige indlæg om bl.a. love og regler, forskellen på vandtågeanlæg og traditionelle sprinkleranlæg samt funktionsbaseret brandkrav. Dagen afrundes med en fælles debat.

Se programmet.

Det koster 1.200 kroner + moms at deltage i temadagen. Hvis du har lyst til at deltage, skal du blot udfylde nedenstående formular. Husk at alle, der ønsker at deltage i temadagen, skal tilmelde sig enkeltvis ved at udfylde formularen.

Deltageroplysninger

Fulde navn Firma Telefon E-mail

Betalingsoplysninger

Navn eller firmanavn på betaler Betalers adresse E-mail til faktura Referencenummer til faktura EAN-nummer

Kommentarer

Send