Til nyheder/artikler

Fagnetværk styrker hospitalssektoren
med national vejledning til kritiske forsyninger

FSTA’s fagnetværk for Kritiske forsyninger arbejder i disse måneder på en dansk rekommandation, der anbefaler hvordan de kritiske forsyninger bør opbygges, så de opfylder kravene til rådighedsgrad. Fagnetværket har netop besøgt Region Nords datacenter i Aalborg, som er certificeret efter højeste sikkerhedsniveau, for at hente inspiration.

Af Merete Irner Bugge

 

I disse måneder arbejdes der intenst i FSTA’s fagnetværk for Kritiske forsyninger. Fagnetværket er netop i gang med at udarbejde en national vejledning til hospitalernes kritiske forsyninger. Netværket består af ca. 25 fagfolk fra hospitalernes tekniske afdelinger og regioner samt teknikleverandører, entreprenører, rådgivere og arkitekter, som arbejder inden for hospitalsbyggeri. Her udveksler de viden, erfaringer og idéer til, hvordan forsyningssystemerne bør opbygges, og vurderer om forsyningssystemet til de forskellige funktioner opfylder kravene til rådighedsgrad.

Hospitaler har en række forsyninger, der er kritiske i forbindelse med f.eks. akutte operationer, behandling af syge patienter og ikke mindst hospitalets drift i døgnets 24 timer året rundt. De kritiske forsyninger er bl.a. el, brugsvand, varme, ventilation, køling, trykluft, vakuum og medicinske gasser (ilt og CO2). Fagnetværket arbejder på en vejledende model, hvor hver forsyning vurderes i forhold til de forskellige funktioner på et hospital. Det kan være sengestuer, fødestuer, endoskopirum, opvågningstue, sterilcentraler og operationsstuer.

”Vi stiler mod at udarbejde en sygehusvejledning, der vurderer og anbefaler niveauet for de kritiske forsyninger på hospitalernes vitale funktionsområder, og som tager udgangspunkt i Uptime Institute’s ”Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance”, forklarer Thomas Nordkvist, som er koordinator og tovholder i fagnetværket for Kritiske forsyninger og til daglig Driftschef i Region Sjælland.

 

Thomas Nordkvist – Driftschef i Region Sjælland

 

National rekommandation er vigtigt for sygehusene

Den nationale vejledning indeholder en simpel matrix-model, så hospitalets tekniske afdeling hurtigt kan få overblik over det anbefalede sikkerhedsniveau for kritiske forsyninger i forhold til forskellige funktionsområder. Den bliver således en guide til, hvordan hospitalernes forsyningssystemer bør opbygges.

 

 

”Vurderingen af niveauer handler om, hvorvidt en forsyning som el, vand eller ilt kan tåle nedetid i et tidsrum. Hvis forsyningen af el til f.eks. en operationsstue ikke tåler nedetid, så bør forsyningssikkerheden være på niveau 3 eller 4, hvorimod hvis en sengestue kan fungere uden vand i en halv time, så er det f.eks. niveau 1 eller 2. Så det handler i høj grad om at vurdere, hvor kritisk den konkrete forsyning er forhold til en funktion og rådighedsgrad”, uddyber Thomas Nordkvist.

 

Effektivt arbejde i tværfagligt netværk

Som i alle FSTA’s fagnetværk deltager og arbejder medlemmerne i dette fagnetværk på frivillig basis.

”Vi erfarede hurtigt, at det blev en langsommelig proces, hvis vi alle skulle deltage aktivt i det konkrete udviklings- og skrivearbejde med den nye vejledning. Derfor nedsatte vi en skrivegruppe, som arbejder løbende på at udarbejde den nationale vejledning, og de øvrige medlemmer i fagnetværket fungerer som referencegruppe, der i fællesskab behandler og godkender anbefalinger”, tilføjer Thomas Nordkvist og fortsætter:

”Vi mødes virtuelt i skrivegruppen ca. en gang månedligt, og vi har skiftevis virtuelle og fysiske møder for alle i netværket ca. en gang i kvartalet.

Selvom deltagelsen er frivillig, er arbejdet omfangsrigt og kræver en solid arbejdsindsats. Målet er, at den nationale rekommandation til landets hospitaler forventes at være klar ultimo 2024.

 

Højeste sikkerhed hos Region Nords datacenter

Fagnetværket besøgte i maj måned Region Nords Datacenter på en inspirationstur. Her fik medlemmerne en rundvisning, hvor de hørte om arbejdet med forsyningssikkerheden i datacentret. IT er en vital del i driften på hospitalerne, så fejl eller nedbrud i datacentret, kan få store konsekvenser for hospitalets drift.

 

 

Datacentret i region Nord er certificeret efter den højeste standard, Tier IV, fra det internationalt anerkendte Uptime Institute.

”Datacentret, som blev etableret i 2020, har indtil nu ikke på noget tidspunkt haft nedbrud, hvilket er ret enestående. Det var interessant at besøge datacentret, og vi høstede mange relevante erfaringer og input. Det helt essentielle ved at holde centret kørende er at vedligeholdelse af systemerne, skal kunne gennemføres under løbende drift”, forklarer Thomas Nordkvist.

FSTA’s fagmedlemmer der arbejder med kritiske forsyninger er altid velkomne i fagnetværket for Kritiske Forsyninger, og ifølge Thomas Nordkvist forventer de også at komme i dialog med nogle af de andre fagnetværk her i blandt el-fagnetværket, i forbindelse med deres arbejde med den nationale rekommandation.