Til nyheder/artikler

Fremtidens arbejdskraft og innovation i sundhedsvæsenet

Arbejdslivet peger mod en dynamisk og foranderlig arbejdsdag – præget af stolthed, tillid og læring, og hvor udvikling og innovation bliver en del af hverdagen

Af chefbioanalytiker Lene Sofia Sørensen og udviklingschef Michael Møller, begge medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS)

 

Til DSS-årsmødet i maj 2023 havde vi samlet over 150 ledere fra sundhedsvæsenet, som debatterede temaet ’Fremtidens innovation’ i en workshop. Der blev fremlagt synspunkter fra sundhedsvæsenets topledelser, som vil kræve ledelse, mod og styring.

 

Kan 150 ledere fra sundhedsvæsenet tænke innovativt?

På årsmødets workshop om innovation var der en livlig og spændende debat, hvor ledere fra både regioner, sygehuse, kommuner, private på tværs af faggrænser og sektorer drøftede de mange muligheder og udfordringer.

Det blev udtrykt med budskaber som: ”Der er overloadet med projekter”, ”Vi skal have mod til at prioritere og lukke ned”, ”Er vi for innovative?” og ”Måske er det på tide at afvikle innovativt”.

Er vi nået til en tid, hvor vi i højere grad skal stoppe op og tænke over, hvad og hvor meget, der egentlig er gang i?

Til årsmødet var der en erkendelse af, at der ofte bliver sat for mange projekter i gang, som aldrig når i mål. Der var en erkendelse af, at der kunne prioriteres og siges nej, før man opstarter et nyt projekt.

Vi har alle behov for, at der fortsat udvikles et dansk sundhedsvæsen, der ligger i toppen. Men set i lyset af prognoserne for arbejdskraft og det stigende antal patienter og opgaver, så vil udtrykket at ”afvikle innovativt, passe meget godt ind i det nye transformationsbegreb.

 

Løsningerne kan komme uventet

Hvis vi ser tilbage, har noget så enkelt som tandbørstens udbredelse været et vigtig parameter til højere sundhed for borgerne. Dårlig tandsundhed har i adskillige studier vist sig at have sammenhæng med blandt andet hjerte-kar-sygdomme, demens, kræft og diabetes.

De kommende potentialer kan være alt fra ny medicin til AI, som fx har god effekt i forhold til, at borgeren ikke kan fornemme sult og måske er begyndelsen på at fedme og overvægt er fortid? Vil dette kunne være nye kvantespring, som kan ”redde” sundhedsvæsenet for de ellers dystre prognoser i forhold til sygdomsudviklingen?

Der er brug for flere gennembrud, som rykker i den transformative retning. Løsningerne kan dukke op uventet, og derfor skal innovation ikke styres mekanisk, men bør understøttes.

 

Ledelse – af forventninger

Der er flere vinkler i temaet om at lede forventninger. En vigtig vinkel er alignment af borgere, politikere og sundhedsvæsen i forhold til hvad, der er realistiske forventninger til sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenet skal have mod til at vise politikkerne og den danske befolkning et nuanceret og retvisende billede af, hvordan det hele hænger sammen. Transparens skal danne grundlag for et fortsat tillidsbaseret forhold mellem politikere og sundhedsvæsen samt en fornyet forventningsafstemning med de borgere, hvor prioritering er en nødvendig præmis.

 

Ledelse – af medarbejdere

En anden ledelsesmæssig vinkel er, at lederen skal føre sit personale godt igennem forandringens vinde, storme og til tider orkaner.

Som leder mødes man ofte med et ønske fra personalet om, at nu må ledelsen få forandringerne og udviklingsprojekterne til at gå væk, så der kan blive arbejdsro. Realiteterne er dog, at forandringer sker med stadigt større hastighed, hvorfor lederen gør klogt i at modne sit personale til fremtiden.

Ledelsen skal hele tiden følge med i samfundets udvikling og sætte det strategiske sigte ud fra dette. Der skal arbejdes på en kultur præget af stolthed, tillid og læring, hvor udvikling og innovation bliver en del af hverdagen, og hvor udviklingsideerne i højere grad bobler op fra basispersonalet. Derved vil personalet i højere grad opleve inddragelse, medindflydelse og meningsfuld udvikling.

 

Ledelse – af potentialer og mindset

Udfoldelse af personalets potentialer er ikke det eneste, lederne skal vende blikket mod. Samarbejdet mellem det offentlige og private gemmer stadig på potentialer, som venter på at blive afdækket. De private virksomheders anderledes måde at betragte verden på skal inviteres ind i maskinrummet og være en del af innovationen og udviklingen af hverdagens udfordringer.

De ledere, som forstår at have fokus på uudnyttede potentialer, både i arbejdet med kulturen og i samarbejdet med det private, vil stå markant stærkere i fremtidens sundhedsvæsen. Det var nogle af de læringer, vi tog med os fra en debatlysten workshop.