Til nyheder/artikler

Sådan håndteres effektiv drift på igangværende hospitalsbyggeri

Hospitalsbyen i Aalborg er det hidtil største byggeri i Nordjylland på over 230.000 kvm og rummer Det Nye Universitetshospital, Psykiatri, Steno Diabetes Center, m.fl. Byggeriets fagentrepriser er godt på vej til at blive afleveret og dermed overgå til drift.

Af Merete Irner Bugge

 

Bygningerne til det nye Aalborg Universitetshospital (Nyt Aalborg UH) og overdragelsen af de omkring 120 fagenterpriser er i fuld gang.  Det eksisterende Aalborg Universitetshospital (Aalborg UH), som strækker sig over 5 matrikler, hvoraf de største matrikler er Aalborg UH Syd og Aalborg UH Nord, bliver løbende overflyttet til Nyt Aalborg UH, hvor bygninger og afdelinger samles på én matrikel – også kaldet Hospitalsbyen. Der vil dog fortsat være ambulant aktivitet på Syd-matriklen efter udflytningen.

 

Aktiv sparringspartner tidligt i byggefasen

Men hvordan håndteres de afleverede entrepriser, når det nye hospital stadig er under opførelse, og det eksisterende Aalborg UH er fungerende – og alle afdelinger, personalegrupper og patienter endnu ikke er overflyttet til Hospitalsbyen?

”Som ansvarlig driftsafdeling på både Hospitalsbyen og det eksisterende Aalborg UH, har vi bevidst valgt at være en aktiv og involverende sparringspartner tidligt i byggefasen. På grund af vores tætte samarbejde med byggeorganisationen, har vi allerede på et tidligt stadie, bidraget med vores input – med drift for øje. Det kan f.eks. være, hvordan skal de nye kritiske systemer opbygges og hvilke driftssikre løsninger skal vi vælge?”, fortæller Belma Ilic, som er Teknisk chef for Aalborg UH’s Teknisk Afdeling og ansvarlig for de godt 150 medarbejdere, som varetager alle drifts- og vedligeholdelsesopgaver i både Hospitalsbyen og Aalborg UH.

 


Belma Ilic

 

Tomgangsdrift involverer mange personalegrupper

Bygning og aflevering af de mange entrepriser på et nyt hospital er voldsomt komplekst.

Tomgangsdrift er en fase i hospitalsbyggeriet, hvor bygningerne og anlæg er afleveret og står klar til at blive driftet, mens der stadigvæk er mange systemer og løsninger, der skal implementeres, testes og sættes i drift. Men hospitalet er endnu ikke overgået til klinisk drift, og patienterne er ikke overflyttet.

”Det er en krævende proces, hvor planlægning og samarbejde på tværs af byggeorganisationen og driftsorganisationen er altafgørende.  En markant forskel fra det eksisterende Aalborg UH og Hospitalsbyen er de mange nye automatiserede logistiske løsninger, der skal implementeres, serviceres og driftes på sigt. Det kræver oplæring af eksisterende medarbejdere, ansættelse af nye medarbejdere og etablering af nye arbejdsrutiner for både det teknisk personale, alle servicemedarbejdere og det kliniske personale. Tomgangsdrift er en successiv proces, der kommer til at strække sig over en 3-årig periode. Vi får ny læring og erfaringer under vejs, mens der stadigvæk foregår bygningsarbejder, installering af nyt udstyr og træning af personale”, forklarer Belma Ilic.

For teknisk afdeling, er det vigtigt at få viderebragt deres mangeårige erfaringer inden for driftssikkerhed og viden om de patientnære tekniske og kritiske forsyninger fra det eksisterende hospital, men ifølge Belma Ilic er det mindst lige så vigtigt, at de ikke står i vejen for de nye teknologiske løsninger, som vil effektivisere arbejdsgangene:

”Derfor ser vi det som en kæmpe fordel, at vi tidligt i forløbet får mulighed for at være med til at idriftsætte og lære byggeriet, systemerne og de tekniske anlæg at kende. Vi er allerede med i indkøringsfasen, hvor vi kan træne og oplære vores personale i de nye systemer og omgivelser, og hermed opbygge ny rutiner, inden vi overgår til klinisk drift.”

 

Samarbejde på tværs og erfaringsudveksling

For medarbejderne i teknisk afdeling, er det vigtigt at få kombineret den kendte viden og arbejdsgange fra det eksisterende hospital med den nye viden og de nye løsninger i nye fysiske rammer.

”Vi skal samarbejde på tværs både internt i vores organisation men også eksternt, og vi skal undgå at opbygge videns-siloer”, uddyber Belma Ilic og tilføjer:

”Heldigvis har vi et godt samarbejde med vores kollegaer på landets andre supersygehuse som f.eks. Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet og Regionshospitalet Gødstrup. De har oplevet lignende udfordringer i de komplekse byggeprocesser, og her deler vi erfaringer og ideer til nye hospitalsløsninger og arbejdsprocesser”.

Visionen for Hospitalsbyen er at etablere et moderne kvalitetshospital, der leverer patientbehandling af højeste kvalitet og skaber gode patientforløb, og hvor de nye digitale og automatiserede løsninger styrker samarbejde på tværs af afdelinger i gode og driftssikre fysiske rammer.

Flytning af alle patientgrupper forventes at være afsluttet i 2026.