Årskonference 2015

Se programmet fra FSTA’s Årskonference i 2015, der blev afholdt den 7.-9. oktober.

Præsentationer fra årskonference 2015

Nedenfor har vi samlet foredragsholdernes præsentationer fra Årskonferencen 2015.

>  Vandsystemer på hospitaler v. Ole Vestergaard, Alectia

>  Den driftsorienterede byggeproces v. Poul Henrik Due, Sweco

>  Hospitalsspildevand – hvad kan hospitalerne forvente af krav fra kommunerne v. Morten Beha Pedersen, Hvidovre Kommune

>  Velfærdsteknologi på hospitaler v. Charlotte Kira Kimby, VihTek

>  Præventiv skybrudssikring af bestående bygninger v. Claus Vangsager, Aarsleff

>  Trygt hospital – tryghed, sikkerhed og åbenhed v. Hans Jørgen Moltsen, Alectia

>  Sporing og lokation – IKT programmet v. Jørn Winfred Rasmussen, Region Nordjylland

>  Commissioning iht. DS 3090 og erfaringer fra byggegruben v. Jesper Tanggard, Sweco

>  Telekommunikation og mobility v. Poul Qvist Christensen, AnyCom

>  Så dit hospital skal have AGV? v. Thomas Strecker Leitner, MMG Denmark

>  Energiforbedringer og lavtemperaturopvarmning på sygehuse og klinikker v. Filip Rosenberg, Ribe Jernindustri

>  Hvad skal vi med hospitalskøkkener? v. Nils Grønfeldt, Catering Consulting Group

>  Gulvet – husets vigtigste bygningsdel v. Torben Hessing-Olsen, Dansk Byggeri

>  Beslutningsprocessen som redskab til at sikre fremdrift og økonomi v. Henrik Juul Sørensen, Medic OUH

>  Open BIM Studio – projekter i fuld skala v. Mikko Vuorenhela, Sweco

>  Hospitalsbyggeri, kultur og organisering v. Simon Nørregaard Jensen, Danske Regioner

>  Case for et helt OPP-forløb del 1: OPP Vejle v. Gert Frost, Region Syddanmark

>  Case for et helt OPP-forløb del 2: OPP som udbudsform v. Lars Olaf Larsen, DEAS