Årskonference 2013

Præsentationer fra årskonference 2013

Nedenfor har vi samlet indlægholdernes præsentationer fra FSTA’s årskonference 2013:

>  Elsikkerhed på sygehuse v. Brian Pelby, Balslev.

>  Wayfinding på hospitaler v. Nils Damsgaard, RetinaDesign.

>  Lysets effekt på arkitektur og funktioner v. Merete Madsen, Grontmij A/S.

>  De store hospitalsbyggerier: økonomi og virkelighed v. Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

>  Den tekniske drifts integration med hospitalets IKT teknologi v. Stig Brinck, Niras.

>  Nyt OUH – Hospitalet i landskabet v. Frank Jensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

>  Robotteknologi på operationsstuer og… v. Christian Ulrik Maegaard, Odense Universitetshospital.

>  Digital Wayfinding på Sygehuse v. Allan Mørch, AskCody.

>  Håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus v. Kim Åge Nielsen Birkerød, MT Højgaard A/S.

>  Kvalitetssikring på hospitaler i drift v. Helle Amtsbiller, Statens Serum Institut.

>  Oversvømmelsesrisiko for sygehuse i Danmark v. Ole Mark, DHI Hørsholm.

>  Fremtidens sygehus- og sundhedssektor v. Jesper Bo Jensen, Athenas.

>  Effektiviseringsgevinsten ved DNV v. Preben Lynggaard Sørensen, Hospitalsenheden Vest.

>  Solceller i Region Syddanmark v. Jacob Ilsøe, Grontmij A/S.

>  Varmtvandsproduktion v. John Christensen, VIBO.

>  Effektiv drift på hospitaler – understøttet af Lean og klinisk logistik v. Anne-Mette Bang Termansen, Implement Consultning Group.

>  Hvor er arkitekturen og arkitekten i dansk sygehusbyggeri v. Kim Holst Jensen, Schmidt Hammer Lassen Architects.