Årskonference 2014

Se programmet fra FSTA’s Årskonference i 2014, der blev afholdt den 22.-24. september.

Præsentationer fra årskonference 2014

Nedenfor har vi samlet indlægsholdernes præsentationer fra Årskonferencen 2014.

>  Bæredygtighedscertificering af hospitalsbyggeri v. John Sommer, MT Højgaard

>  Flytteprocessen fra gammelt til nyt hospital v. Henrik Eriksen, Det nye Rigshospital

>  Designguide for hospitalsbyggeri i Region Midtjylland v. Klavs Bjerre, Region Midtjylland

>  Anvendelse af simuleringsanalyser til optimering af logistik og patientforløb v. Claes Brylle Halqvist, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler

>  Setting new standards v. Claus Roikjer, Nyt Hospital Nordsjælland

>  Spændingskvalitet v. Kenn Andersen, PSS Energi

>  Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter v. Nanna Skovgaard, Sundhedsministeriet

>  Beredskabskrav til It-infrastruktur v. Faruque Sayed, Team Consultants

>  Lagring af overskudsvarme og -kulde i undergrunden v. Stig Niemi Sørensen, Enopsol A/S

>  Kortlægning af energiforbrug, Region Hovedstaden v. Dorthe Bechamn og Lene Kuszon, Region Hovedstaden

>  Ventilation af operationsstuer – recirkulation og rotorvekslere v. Hans Theil, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

>  Bygninger og lokalers egnethed til patientbehandling v. Hans Ulrik Rasmussen, DNU Århus

>  Robotteknologi i sterilcentraler (RSR) v. John Sørensen og Kevin Junglev, Alectia

>  Ventilation i operationsstuer v. Kaj Hyldgaard, FSTA/Nyt Ålborg Universitetshospital

>  Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier – et regionalpolitisk perspektiv v. Lars Gaardhøj, Region Hovedstaden