Årskonference 2019

Se programmet fra FSTA’s Årskonference i 2019, der blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 2.-4. oktober.

Præsentationer fra årskonference 2019

Nedenfor har vi samlet foredragsholdernes præsentationer fra Årskonferencen 2019:

>  Håndtering af udfordringerne ved LED startstrøm og lækstrøm v. Flemming Folkvardsen fra ABB

>  AB18 og ABR18 – mulligheder og udfordringer v. Lars Hauberg, koncernjurist hos NIRAS

>  Det bæredygtige hospital – tiltag i Region Midtjylland v. Maria Gaden, projektleder hos Region Midtjylland

>  Kommunernes fremtidige opgaver – kommunalt sundhedsbyggeri v. Peter Munk, Bygningschef

>  Hacking og datasikkerhed i sundhedsvæsenet v. Tom Hansen, vicekontorchef hos Region Nordjylland

>  Rengøring og hygiejne på hospitaler. Har det betydning for den tekniske drift v. Carsten Holmer, Rengøring og hospitalsservice, OUH

>  Design af operationsstuer v. Jan Mottlau, senior specialist hos NIRAS

>  Smitteoverførsel og design i forhold til hospitalsbyggeri v. Henrik Stengaard-Pedersen, projektleder og hygiejnesygeplejerske

>  FSTA fleksible og fremtidssikrede laboratorier v. Kim Leander Hoegh fra MOE

>  Region Hovedstadens handlingsplan for FNs verdensmaal – muligheder, udfordringer, prioritering og forventet effekt v. Emilie Rønde Nielsen fra Center for Regional Udvikling og Ole Gerner Jacobsen fra Center for Ejendomme

>  Droner i byggeriet v. Søren Rolin Hvorup Jensen, senior specialist hos NIRAS

>  Center for Ejendomme, Region Hovedstaden. Status – Hvordan er de første tre år gået? v. Mogens Kornbo, Direktør i Center for Ejendomme

>  Den teknologiske udvikling på sygehusene de næste 10 år v. Carsten Sørensen v. Carsten Sørensen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark

>  Den teknologiske udvikling på hospitalerne de næste 10 år v. Lars Rust v. Lars Rust, Country Manager hos Olympus Danmark A/S

>  Den teknologiske udvikling på sygehusene de næste 10 år v. Michel Chr. Nemery, ledende overlæge på Radiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital