Medlem til int. hospitalskongres

Grundfos BiooBoster spildevandsanlæg Herlev Hospital

Tilbage i november opfordrede FSTA’s bestyrelse vores medlemmer til at indsende forslag til et fagligt og mundtligt oplæg på den internationale hospitalskongres, som IFHE (International Federation of Hospital Engineering) afholder i Australien den 6.-11. oktober 2018.

Vi er glade for, at vi nu kan fortælle, at Grundfos BioBooster A/S er blevet udvalgt af IFHE som indlægsholder.

”Det er utrolig godt gået. Organisationer fra hele verden har indsendt et hav af forslag til oplæg, og det er kun ganske få, som ender med at få taletid på kongressen. Vi er glade for, at Danmark bliver repræsenteret blandt indlægsholderne, og vi ønsker Grundfos BioBooster stort tillykke,” siger bestyrelsesformand Kaj Hyldgaard på vegne af FSTA’s bestyrelse, der kvitterer med et rejselegat på 15.000 kr.

Bæredygtig håndtering af spildevand på hospitaler
På kongressen skal Jakob Søholm, der er segmentdirektør i Grundfos BioBooster, holde et 30 minutters oplæg om en mere bæredygtig håndtering af spildevandsrensning på hospitaler.

Han tager udgangspunkt i virksomhedens casestudie fra Herlev Hospital om et decentralt spildevandsanlæg og deler sine erfaringer fra driften af anlægget siden 2014 og dets behandlingspræstation. Jakob Søholm vil samtidig lægge vægt på, hvordan en bæredygtig spildevandsforvaltning kan gå hånd i hånd med at drive et hospital på en omkostningseffektiv måde.

”Det er vigtigt at have fokus på vandkost og de skadelige stoffer, der er i vandet, som stammer fra lægemidler og patienterne, hvis vi skal sikre en bæredygtig drift af hospitalerne. Mange tror, at det bare gælder om at komme af med vandet. En række målinger viser dog, at der er en mængde af resistente bakterier og kemikalier, der kommer ind i de kommunale spildevandsrensningsanlæg og dermed kan spredes til offentligheden,” siger Jakob Søholm og fortsætter:

”Løsningen er et decentralt spildevandsanlæg på hospitalet, der sikrer, at vandet er i orden, når det forlader grunden. Det er der god økonomi i. Desuden kommer restvarme fra hospitalsbygningen ud med spildevandet, og det udgør også et økonomisk potentiale.”

Ifølge ham kan spildevandsproblematikken være en ny opdagelse for de mange deltagere på kongressen. Jakob Søholm håber derfor også, at oplægget kan medvirke til, at hospitalsledelserne får øjnene op for de betydelige udledninger af skadelige stoffer, der er i spildevandet fra hospitalerne.

Grobund for flere spildevandsprojekter
Jakob Søholm blev først og fremmest imponeret, da mailen fra IFHE tikkede ind om, at hans oplæg var blevet udvalgt.

”Det vidner om, at vand og miljø står højt på dagsordenen, og at der er interesse for at høre om vores erfaringer på området. Det er rigtig positivt. Jeg glæder mig til at præsentere vores erfaringer i et stort, professionelt og internationalt forum,” siger han og tilføjer:

”FSTA er en af de eneste organisationer i Danmark, der henvender sig til aktører inden for hospitalsområdet. Nu får vi ikke kun mulighed for at komme i dialog med dem. Vi får også en unik mulighed for at gøre især andre vestlige lande opmærksomme på vores løsning. Jeg håber selvfølgelig, at det vil kaste en række kontakter af sig, som over tid kan blive overført til konkrete hospitalsprojekter, fordi hospitalerne står med en stor udfordring, som vi kan løse.”

Kongressen finder sted i Brisbane, Australien, og er for professionelle aktører inden for teknisk hospitalsdrift. Årets tema er ‘Healthcare Engineering – Building on Sustainable Foundations’.

Flere af FSTA’s bestyrelsesmedlemmer deltager på kongressen, og vi håber på at se flere medlemmer i Australien. Læs mere om, hvordan du tilmelder dig.

Du kan også se det foreløbige program for kongressen.